VEST CHÚ RẺ ĐẸP CHO NGÀY CƯỚI CHỈ CÓ TẠI STUDIO1NHA

Combo 1 :  1 soiree  + 1 vest :  2.000.000
Combo 2  :  2 soiree + 2 vest :  3.500.000
Combo 3  :  3 soiree + 3 vest :  5.000.000
Combo 4  :  4 soiree + 4 vest :  6.500.000
Combo 5 :   1 soiree  + 1 vest + áo dài :  3.000.000
Combo 6  :  2 soiree + 2 vest + áo dài :   4.500.000
Combo 7  :  3 soiree + 3 vest + áo dài :   6.000.000
Combo 8  :  4 soiree + 4 vest + áo dài :   7.500.000
Combo 9   : 6 áo dài bưng quả ( nam hoặc nữ )    :    900.000
Combo 10 : 6 áo dài bưng quả nam + nữ             :  1.600.000